Skip to main content

Van stap tot stap.

De vijf deelnemende partijen sloegen de handen ineen en realiseerden het Energy Hub Aalsmeer in vier jaar tijd. We namen een aantal belangrijke stappen, overwonnen uitdagingen en vierden successen. De belangrijkste mijlpalen? Die leest u hieronder.

Tijdlijn

Van bestemmingsplan, samenwerkingen sluiten en uitdagingen overwinnen tot boringen en daadwerkelijke realisatie.
Hieronder vindt u de ontwikkelingen per jaar.

2019

Aanleg uitwisselingsnet

Eind februari 2019 krijgt de combinatie Welvreugd/Hamer de opdracht tot aanleg van de leidingen en pompen voor de warmte-/koude-uitwisseling. Een regen van vergunningaanvragen volgt. In mei 2019 starten de graafwerkzaamheden en de gestuurde boringen. Daarbij passeren we twee particuliere percelen, Burgers Carrosserie en Bakkerij van Muyden. Begin mei is hiervoor Recht van Opstal verleend. De installaties op de locatie van de deelnemende partijen aan dit warmte-/koude-uitwisselingsproject worden voorbereid. En afgesloten met een test waarbij het eerste water wordt rondgepompt in het systeem. In september is het aansluitmoment en ingebruikname bij zwembad/sporthal de Waterlelie en school/kinderopvang Triade. En in oktober/november is het moment daar voor Fertiplant.
26 juli 2019
2017 en 2018

Energieplan en uitdagingen

Belangrijk onderdelen van het plan zijn de business base en een risico-analyse. Het energieplan beschrijft een CO2 besparing van circa 327 ton per jaar. Dat staat gelijk aan 74 energieneutrale woningen. Door gebruik van groene stroom kan deze reductie verder stijgen. Als pioniers bewandel je onbekende paden. En kom je de nodige uitdagingen tegen o.a. andere op het gebied van wet- en regelgeving. In juli 2017 krijgt het project met DEI-subsidie een financiële injectie. Een erkenning van het innovatieve duurzame gedachtegoed. Ook door een lange adem en onderling vertrouwen houdt het project stand. En in maart 2018 wordt de aanbesteding uitgeschreven.
26 juli 2019
2016

Samenwerkings­overeenkomst – ondertekening consortium

In april 2016 ondertekenen Gemeente Aalsmeer, NorthC Datacenters, ESA Aalsmeer (exploitatie zwembad/sporthal De Waterlelie), JongLeren en Solidoe een samenwerkingsovereenkomst. De basis voor een duurzame samenwerking. Een succesvol project valt en staat met een gedetailleerd projectplan. Met bemiddeling van Nederland ICT krijgt het consortium financiële steun van RVO voor een uitwerking van de impact en haalbaarheid. Belangrijke onderdelen zijn de business base en een uitgebreide risico-analyse. Centraal staat uiteraard de vraag: wat kost het en wat levert het op?   In het najaar van 2016 sluit Fertiplant, een nabijgelegen handelsbedrijf in potplanten, aan bij het project. Mede een partij die waarde hecht aan een duurzame toekomst. In dit jaar start ook de bouw van het Integraal Kindcentrum Triade. Daarbij nemen ze al een schot voor de boeg en houden ze met de bouw rekening met een aansluiting op de innovatieve warmte-/koude-uitwisseling.
sjoerd
15 juli 2019
2015

Energie-ambitie bestemmingsplan Hornmeer

Gemeente Aalsmeer zoekt naar de duurzaamste energievoorziening voor de wijk Hornmeer waarin een aantal veranderingen te verwachten zijn: bouw van een school/kinderopvang, een sporthal en nieuwbouwwoningen. Op termijn zal ook de bestaande omgeving (vooral woningen, bedrijven en het zwembad) op  duurzame energie moeten draaien. Infinitus Energy Solutions Group heeft met deze vraag de markt verkend en gekeken naar een combinatie van het gebruik van duurzame energie en energiebesparing. Dit resulteerde in de eerste besprekingen voor een duurzaam warmte-uitwisselingstraject in Hornmeer met partijen die hierbij passen. Partners met eenzelfde duurzaamheidsvisie.
15 juli 2019