Skip to main content

Van verschillende belangen

naar gezamenlijke ambitie

Een sportcentrum, kindcentrum, een datacenter en een exporteur van potplanten bij elkaar aan tafel zetten? Ligt misschien niet direct voor de hand. Toch lukte het om een gezamenlijke duurzaamheidsambitie te formuleren. Gemeente Aalsmeer, Fertiplant, NorthC Datacenters, Kindcentrum Triade en Sportcentrum De Waterlelie vertellen hier meer over.

Deelnemer

Kindcentrum Triade

Integraal Kind Centrum IKC Triade is een samenwerking tussen Solidoe Kinderopvang en Stichting JongLeren en biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De stichting en kinderopvang hebben een gedeelde pedagogische visie, zodat kinderen naadloos van opvang naar onderwijs gaan. Eigentijds leren en samenwerken staan centraal. Het duurzame gebouw en de buitenspeelruimte van IKC Triade zijn ingericht met bijzondere aandacht voor ontdekken, sport en beweging.

Stichting JongLeren

JongLeren bestaat uit 26 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van plukken. De scholen van de stichting staan in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

Deelnemer

Sportcentrum De Waterlelie

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) beheert en exploiteert de meeste binnen- en buitensportaccommodaties in Aalsmeer en De Oude Veiling. Eén van die accommodaties is Sportcentrum De Waterlelie. Het centrum bestaat uit binnen- en buitenbaden en een sporthal. Het doel van ESA is om alle inwoners van Aalsmeer te laten sporten en bewegen in veilige, schone accommodaties.

Deelnemer

Fertiplant

Fertiplant is een export bedrijf in jonge planten, kamer- en tuinplanten. Fertiplant exporteert zijn planten naar zo’n 35 landen binnen en buiten Europa. Die worden vervoerd over de weg, door de lucht en over zee. De 45 medewerkers zorgen ervoor dat klanten op tijd van verse voorraad worden voorzien. Een mooie uitdaging. Elke dag opnieuw.

Initiatiefnemer

Gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer heeft de ambitie om in 2040 fossielonafhankelijk te zijn. Een van de grote uitdagingen daarbij is om ervoor te zorgen dat woningen en bedrijven in Aalsmeer geen aardgas meer nodig hebben. Met elkaar wordt daarom gezocht naar nieuwe samenwerkingen tussen partijen en naar slimme alternatieven voor aardgas. Zoals het benutten van restwarmte en restkoude (de uitwisseling van energie). Vooral bij de start van nieuwe projecten kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen. En door met hen de uitgangspunten te bepalen voor een energieplan. Het energie-uitwisselingsproject in de Hornmeer is hier een prachtig voorbeeld van!

Deelnemer

NorthC Datacenters

NorthC is een samenvoeging van de organisaties The Datacenter Group en NLDC. Met tien datacenters is NorthC het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland, dat zowel grote organisaties en overheidsinstellingen bedient, als cloud- en IT-dienstverleners en kleinere ondernemingen. NorthC onderscheidt zich onder andere door een sterke lokale aanwezigheid in de verschillende regio’s, kwalitatief hoogwaardige diensten en maatwerk op het gebied van connectiviteit en hybride cloudoplossingen. Dankzij nauwe samenwerking met regionale IT-partners kan NorthC totaaloplossingen aanbieden die klanten helpen bij hun digitale transformatie. Gezamenlijk hebben de tien vestigingen een oppervlakte van 60.000 m2 en een elektrisch vermogen van 35 megawatt. Bij NorthC geloven we dat duurzaamheid en digitalisering elkaar kunnen versterken. Zo maken al onze datacenters gebruik van 100% groene stroom. Maar we doen meer. Want bij onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort ook dat we daadwerkelijk iets terugdoen voor de maatschappij. Hierin treden we daadkrachtig op. Zo zetten we in op het nuttig gebruik van restwarmte.

Adviseur

Infinitus

Infinitus Energy Solutions werkt voor haar klanten aan slimme energie-oplossingen. Het gaat daarbij om energiebesparing, duurzame energie of combinaties daarvan. De focus van het werk ligt op de techniek, de financiële business case en de organisatie van projecten.

Een mooi voorbeeld daarvan is het warmte-koude-uitwisselingsnet in Energy Hub Aalsmeer. Een project waar we erg trots op zijn: vanaf de eerste verkenning tot en met de oplevering start van het project verzorgden wij zowel een groot deel van de inhoudelijke kennis als het proces met de vele betrokken partijen. Uit dit mooie project bleek wel dat beide even belangrijk zijn: “geen inhoud zonder proces en geen proces zonder inhoud” zeggen wij. Daarom werkten we in deze opdracht samen met Wybe Theijse van odi procesmanagement. Als team zorgden we voor de samenwerking tussen de partijen van intentie- naar samenwerkingsovereenkomst en uiteindelijk realisatie. Steeds op basis van bewezen technieken, een haalbare business case en heldere afspraken. We feliciteren NorthC, ESA, JongLeren, Solidoe, Fertiplant en de gemeente Aalsmeer met het fraaie, duurzame (!) resultaat en bedanken hen voor de fijne samenwerking.

Infinitus werkt voor professionele partijen zoals netbeheerders, energie(exploitatie)bedrijven, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, woningcorporaties en overige profit- en non-profit organisaties.