Skip to main content

Waar duurzaamheid en

slim ondernemen samenkomen

Restwarmte? Dat kun je verloren laten gaan. Maar je kunt het ook opnieuw inzetten. Als bron van warmte voor andere gebouwen bijvoorbeeld. Dat bedachten ook 4 partijen in Aalsmeer. Met de gemeente Aalsmeer als initiatiefnemer kregen hun ideeën vorm in het Energy Hub Aalsmeer.

Integraal Kind Centrum biedt opvang en onderwijs onder één dak
Exporteur van potplanten en stekken van potplanten over heel de wereld
Al ruim 40 jaar hét zwembad voor zwemlessen, banenzwemmen, sportgroepen en vrij zwemmen
Dé aanbieder van colocatie en connectiviteitsdiensten in Nederland
Het project

Slimme uitwisseling van warmte en koude

Warmte in ruil voor koude. Met een behoorlijke energiebesparing als resultaat. Vijf lokale partijen in Aalsmeer sloegen de handen
ineen voor Energy Hub Aalsmeer. Samen met de gemeente Aalsmeer werkten ze in vier jaar toe naar realisatie. Daarbij levert NorthC Datacenters zijn (rest)warmte van de vestiging Aalsmeer in aan kindcentrum Triade, Sportcentrum De Waterlelie en Fertiplant, exporteur van potplanten. In ruil voor die warmte, krijgt NorthC koude terug om zijn datazalen te koelen. Een slimme samenwerking.

 

Met een duurzaam resultaat. Want de CO₂-reductie staat gelijk aan de CO₂-uitstoot van zo’n 74 huishoudens. Het initiatief werd ook van buitenaf gesteund. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tijdlijn

De vijf deelnemende partijen sloegen de handen ineen en realiseerden het Energy Hub Aalsmeer in vier jaar tijd. We namen een aantal belangrijke stappen, overwonnen uitdagingen en vierden successen. De belangrijkste mijlpalen? Die leest u hieronder.

2019

Aanleg uitwisselingsnet

Eind februari 2019 krijgt de combinatie Welvreugd/Hamer de opdracht tot aanleg van de leidingen en pompen voor de warmte-/koude-uitwisseling. Een regen van vergunningaanvragen volgt. In mei 2019 starten de graafwerkzaamheden en de gestuurde boringen. Daarbij passeren we twee particuliere percelen, Burgers Carrosserie en Bakkerij van Muyden. Begin mei is hiervoor Recht van Opstal verleend. De installaties op de locatie van de deelnemende partijen aan dit warmte-/koude-uitwisselingsproject worden voorbereid. En afgesloten met een test waarbij het eerste water wordt rondgepompt in het systeem. In september is het aansluitmoment en ingebruikname bij zwembad/sporthal de Waterlelie en school/kinderopvang Triade. En in oktober/november is het moment daar voor Fertiplant.
26 juli 2019
2017 en 2018

Energieplan en uitdagingen

Belangrijk onderdelen van het plan zijn de business base en een risico-analyse. Het energieplan beschrijft een CO2 besparing van circa 327 ton per jaar. Dat staat gelijk aan 74 energieneutrale woningen. Door gebruik van groene stroom kan deze reductie verder stijgen. Als pioniers bewandel je onbekende paden. En kom je de nodige uitdagingen tegen o.a. andere op het gebied van wet- en regelgeving. In juli 2017 krijgt het project met DEI-subsidie een financiële injectie. Een erkenning van het innovatieve duurzame gedachtegoed. Ook door een lange adem en onderling vertrouwen houdt het project stand. En in maart 2018 wordt de aanbesteding uitgeschreven.
26 juli 2019

Partijen

Deze 5 partijen sloegen de handen ineen en startten het Energy Hub Aalsmeer.

Kindcentrum Triade

“We willen de wereld goed achterlaten voor de volgende generatie én vinden het educatieve aspect van groot belang”

Bekijk 

Sportcentrum De Waterlelie

“We kozen voor dit project omdat we gebruikmaken van warmte die al bestaat en die daarmee dus nuttig wordt ingezet”

Bekijk 

Fertiplant

“Net als met onze planten willen we met onze deelname aan dit project de wereld een beetje groener maken”

Bekijk 

Gemeente Aalsmeer

“Dit project is alleen mogelijk door samenwerking van gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties”

Bekijk 

NorthC

NorthC Datacenters

“Met elkaar hebben we een gezamenlijke duurzame ambitie kunnen vinden. Ik denk dat we daarmee een voorbeeld zijn voor anderen”

Bekijk 

Slim samenwerken
Duurzaam resultaat

Bekijk alle partijen