Skip to main content

Wat hebben Integraal Kindcentrum Triade, Sportcentrum De Waterlelie, Fertiplant en NLDC Datacenters gemeen?

Het ligt niet direct voor de hand. Een gezamenlijke duurzaamheidsambitie en de wil om samen te werken drijft deze partijen. Twee compleet verschillende projecten vloeiden samen, met een uniek resultaat. Zo opende IKC Triade, het nieuwe centrum voor onderwijs en opvang, onlangs zijn deuren in een nieuw gebouw dat volledig is aangesloten op de warmte-/koude uitwisselingsring van Energy Hub Aalsmeer.

We hebben wat te vieren en dat doen we graag met u.

Graag nodigen wij u uit voor de opening van IKC Triade en de ingebruikname van de warmte-/koude-uitwisselingsring in Aalsmeer op 10 oktober 2019 van 9.00 uur tot 12.00 uur. Waarbij samenwerking en duurzaamheid centraal staan.

Direct aanmelden

10 oktober 2019
9.00 — 12.00 uur

IKC Triade
Dreef 1A
1431 WC Aalsmeer

Feestelijke opening IKC Triade

Ingebruikname uitwisselingsring

Programma

In Aalsmeer zijn we samen op weg naar een duurzame samenleving. Op initiatief van de gemeente Aalsmeer nemen vier partijen deel aan een uniek energie-uitwisselingstraject. Elk met een verschillende maatschappelijke rol en belangen. Graag nemen wij u mee hoe deze deelnemers zich verenigden. Wybe Theijse, als adviseur nauw betrokken bij het project Energy Hub Aalsmeer, leidt het programma in goede banen.

09.00 – 09.30 uur

Ontvangst

09.30 – 10.15 uur

Opening IKC Triade

  • Bij IKC Triade smelten onderwijs en opvang samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. In een doorgaande lijn; een vloeiende verbinding tussen de leefwerelden waarin kinderen opgroeien. Kinderen kunnen zich individueel en sociaal ontplooien in een veilige en tegelijk uitdagende omgeving. Met respect voor mens en maatschappij. IKC Triade is helemaal gebouwd volgens dit principe. De ruimtes, voorzieningen én de klimaatbeheersing. ‘We willen de wereld goed achterlaten voor de volgende generatie.’

10.15 – 11.00 uur

Energy Hub Aalsmeer

  • Hoe kunnen we samenleven in een gedeelde wereld? Dr. Henk Diepenmaat voert een praktijk in multi-actor procesmanagement en schreef boeken over hoe je samen vooruit beweegt in complexe spelersvelden met verschillende actoren. Hij zal specifiek ingaan op de vraag waarom het in de praktijk vaak lastig blijkt samen hele “logische” duurzaamheidsstappen te zetten, en hoe je hier iets aan kunt doen.
  • Energy Hub Aalsmeer is een schoolvoorbeeld van een unieke samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer, maatschappelijke instanties en het bedrijfsleven. Het is een initiatief van de gemeente waarbij de restwarmte van het nabije datacenter van NLDC als bron van warmte dient voor IKC Triade, Sportcentrum De Waterlelie en Fertiplant. Dat in ruil voor koud water om de datazalen te koelen. Dat resulteert in een behoorlijke energiebesparing en CO₂-reductie van zo’n 74 huishoudens. Jeroen Roos (energie-adviseur bij Infinitus) en Henk Veldwijk (manager techniek bij NLDC) vertellen hoe het project in elkaar steekt en wat het uniek maakt.

11.00 – 11.15 uur

Openingshandeling

11.15 – 12.00 uur

Koffie & Netwerk

Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje

Viert u het met ons mee?

Meld u dan aan via onderstaand formulier. We zien u graag op donderdag 10 oktober.

Meer weten?

Meer weten over het project of de motivatie van de deelnemers?

Heeft u vragen over de opening van IKC Triade? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Jong Leren per mail via paul.bronstring@jl.nu of telefonisch op 06 – 5116 4198 of Monic van Diemen van Solidoe per mail via MonicvanDiemen@solidoe.nl of telefonisch op 0297 – 729 702.

Heeft u vragen over de warmte-/koude-uitwisseling? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Vollmuller per mail via jeroen.vollmuller@nl-dc.com of telefonisch op 06 – 2297 5573 of Jeroen Roos van Infinitius per mail via jeroen.roos@infinitus.nl of telefonisch op 06 – 2907 7367.

Ga naar www.henkdiepenmaat.nl voor meer informatie over Henk Diepenmaat.

10 oktober 2019
9.00 — 12.00 uur

IKC Triade
Dreef 1A
1431 WC Aalsmeer